Etap I: Budowa drogi S5 Poznań – Wrocław odc. Radomicko – Leszno Płd.
Budowa odcinka drogi ekspresowej o długości 19,14 km
Czytaj więcej
Budowa drogi S5 Poznań – Wrocław, odcinek Radomicko – Kaczkowo
Etap I: Budowa drogi S5 na odcinku Radomicko – Leszno Płd.
Czytaj więcej
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy nr POIS.03.01.00-00-0024/16-00 z dnia 17 marca 2017 r. Dofinansowanie przeznacza się na pokrycie 100% wydatków kwalifikowanych poniesionych na realizację Projektu.

Droga S5 odc. Radomicko - Leszno Płd.

Zadanie obejmuje realizację drogi S5 Poznań – Wrocław odc. Radomicko – Kaczkowo, Etap I Radomicko – Leszno Płd. Budowa odcinka drogi ekspresowej o długości 19,14 km o przekroju 2x2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) z poszerzonym pasem dzielącym, który uwzględnia możliwość dobudowy trzeciego pasa dla każdej jezdni, czyli docelowo uzyskanie przekroju 2x3. Powyższy odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim, powiecie leszczyńskim i przebiega na terenach gmin Lipno, Święciechowa i miasta Leszno

Cel inwestycji i spodziewane rezultaty

Istniejąca droga krajowa nr 5 o znaczeniu międzynarodowym przenosi duże natężenie ruchu wynoszące średnio 14 478 pojazdów na dobę oraz łączy Poznań z Wrocławiem i autostradę A2 z A4 przez oddaną do ruchu we wrześniu 2011 Autostradową Obwodnicą Wrocławia A8. Przedmiotowy odcinek drogi przebiega przez następujące miejscowości: Lipno, Leszno, Rydzyna i Augustowo. Przejazd przez Leszno w większości odbywa się drogą dwujezdniową, z kolei Rydzyna posiada obwodnicę. Utrudnienie w ruchu stwarzają linie kolejowe E59 Poznań - Wrocław, który przecina istniejącą drogę krajową pomiędzy miejscowościami Lipno i Leszno, a także w Lesznie - nienormatywny wiadukt kolejowy o dość małej skrajni pionowej.

Projektowana droga ekspresowa przebiega całkowicie po nowym śladzie przez tereny rolne i częściowo leśnych po zachodniej stronie Leszna, pzoa terenem lotniska szybowcowego w Strzyżewicach.

Budowa drogi ekspresowej spowoduje skrócenie czasu podróży pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem, spowoduje rozwój gospodarczy regionu oraz przyniesie zmniejszenie ruchu tranzytowego przez miejscowości Lipno, Leszno i Rydzyna.

Komentowanie jest zablokowane.

 • Dane w liczbach

  liczba obiektów
  czas realizacji [m-ce]
  odcinek drogi S5 [km]
  • 100%

   Rzeczowy postęp zaawansowania prac

  • 100%

   Czasowy postęp zaawansowania prac