Opis inwestycji

Nazwa kontraktu: Zadanie: Budowa drogi S5 Poznań – Wrocław odc. Radomicko – Kaczkowo, Etap I Radomicko – Leszno Płd.
Umowa z Konsultantem: 17.05.2016r.
Umowa z Wykonawcą: 16.05.2016r.
Kwota Kontraktowa brutto: 443 254 788,43 PLN
Nr kontraktu: GDDKiA/O-PO/R-2/114/2013

Zadanie obejmuje realizację drogi S5 Poznań – Wrocław odc. Radomicko – Kaczkowo, Etap I Radomicko – Leszno Płd. Budowa odcinka drogi ekspresowej o długości 19,14 km o przekroju 2×2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) z poszerzonym pasem dzielącym, który uwzględnia możliwość dobudowy trzeciego pasa dla każdej jezdni, czyli docelowo uzyskanie przekroju 2×3. Powyższy odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim, powiecie leszczyńskim i przebiega na terenach gmin Lipno, Święciechowa i miasta Leszno

Cel inwestycji i spodziewane rezultaty

Istniejąca droga krajowa nr 5 o znaczeniu międzynarodowym przenosi duże natężenie ruchu wynoszące średnio 14 478 pojazdów na dobę oraz łączy Poznań z Wrocławiem i autostradę A2 z A4 przez oddaną do ruchu we wrześniu 2011 Autostradową Obwodnicą Wrocławia A8. Przedmiotowy odcinek drogi przebiega przez następujące miejscowości: Lipno, Leszno, Rydzyna i Augustowo. Przejazd przez Leszno w większości odbywa się drogą dwujezdniową, z kolei Rydzyna posiada obwodnicę. Utrudnienie w ruchu stwarzają linie kolejowe E59 Poznań – Wrocław, który przecina istniejącą drogę krajową pomiędzy miejscowościami Lipno i Leszno, a także w Lesznie – nienormatywny wiadukt kolejowy o dość małej skrajni pionowej.

Projektowana droga ekspresowa przebiega całkowicie po nowym śladzie przez tereny rolne i częściowo leśnych po zachodniej stronie Leszna, poza terenem lotniska szybowcowego w Strzyżewicach.

Budowa drogi ekspresowej spowoduje skrócenie czasu podróży pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem, spowoduje rozwój gospodarczy regionu oraz przyniesie zmniejszenie ruchu tranzytowego przez miejscowości Lipno, Leszno i Rydzyna.

Podstawowe parametry techniczne:

długość odcinka: 19,14 km

 • klasa drogi: kl. S ekspresowa dwujezdniowa
 • nośność nawierzchni: kategoria ruchu KR6, 115 kN/oś
 • ilość węzłów dwupoziomowych: 2 węzły:

-Węzeł Święciechowa (pełniący jednocześnie funkcję obwodnicy miejscowości Święciechowa na kierunku   Leszno-Wolsztyn [droga powiatowa nr 4760P]),
-Węzeł Leszno (na przecięciu z drogą krajową nr 12).

 • 16 obiektów inżynierskich, w tym:
  • 6 wiaduktów w ciągu drogi S5 (w tym 1 zespolony z przejściem dla zwierząt średnich oraz 2 nad liniami kolejowymi),
  • 1 most w ciągu drogi S5 (będący jednocześnie przejściem dla zwierząt średnich),
  • 6 wiaduktów drogowych (przejazdów) nad drogą S5,
  • 1 kładka dla pieszych łącząca MOP-y,
  • 1 przejazd pieszo – rowerowy pod DK 12
  • 1 przejście dolne dla zwierząt pod drogą S5.

Komentowanie jest zablokowane.