Podwykonawcy Robót

 

 

JEŻELI PODWYKONAWCA ROBÓT JEST ZAINTERESOWANY SPRAWDZENIEM CZY ZNAJDUJE SIĘ NA LIŚCIE ZATWIERDZONYCH PODWYKONAWCÓW, POWINIEN ZWRÓCIĆ SIĘ Z WNIOSKIEM DO KIEROWNIKA PROJEKTU GDDKiA CELEM UZYSKANIA STOSOWNEJ INFORMACJI.

Komentowanie jest zablokowane.